Jak możesz pomóc
Newsletter zapisz się
what a humorous this YouTube record is I'm still laughing, babyliss pro perfect curl therefore where can i do it amuse assistance. Woolrich Outlet as I wish for apt learn more and more regarding all recipes of cooking. babyliss perfect curl since I don desire apt fail to take this series. Isabel Marant Its fastidious funny YouTube movie I all go apt expenditure a fast visit YouTube network site among favor of humorous videos, Isabel Marant Sneakers Today YouTube movie tutorials quality namely more improved and enhanced, Hollister outlet whatsoever I think YouTube is the finest. chanel espadrilles its my good luck apt work to discern this website and finding these awesome YouTube movie tutorials. Cheap Supra ShoesI retard your fashionable material regularly. Your humoristic manner namely humorous keep doing what you're doing!

Aktualności

28
2015.09
DATA

II dzień Międzynarodowego Kongresu Zdrowego Starzenia: Sesja I


Wyzwania dla polskiego systemu ochrony zdrowia

Zdrowe starzenie zaczyna się w zdrowym dzieciństwie

 

Łączne wydatki na ochronę zdrowia w Polsce przekraczają sumę 100 mln zł rocznie. Środki te są jednak niewystarczające w stosunku do potrzeb pacjentów. Jedną z przyczyn są niekorzystane zmiany demograficzne i szybko postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Wraz z wiekiem nasila się bowiem zjawisko wielochorobowości oraz społecznego wykluczanie osób starszych. Aby skutecznie przeciwdziałać tym niekorzystnym trendom niezbędne jest wdrożenie w Polsce zintegrowanej polityki senioralnej prowadzonej zarówno w wymiarze opieki zdrowotnej, jak i świadczeń socjalnych. Dyskusja w tym obszarze zainaugurowała drugi dzień Międzynarodowego Kongresu Zdrowego Starzenia. Spotkanie otworzył Minister Zdrowia, prof. dr hab. n. med. Marian Zembala.

 

Polskie społeczeństwo jest jednym z najszybciej starzejących się w Europie. Za 40 lat stosunek osób w wieku nieprodukcyjnym do osób w wieku produkcyjnym może osiągnąć najwyższy (po Rumunii) poziom w całej Unii Europejskiej. Trend ten stanowi zagrożenie dla kondycji systemu opieki zdrowotnej. Wraz z wiekiem nasila się bowiem zjawisko wielochorobowości. Seniorzy w wieku 75+ ciepią średnio na 7 schorzeń, co niekorzystnie wpływa również na ich sytuacje społeczną.

 

W ocenie Ministra Zdrowia, prof. dr hab. n. med. Mariana Zembali – „Polityka senioralna nie może być tylko domeną Ministerstwa Zdrowia. Działania, które podjęliśmy w Polsce wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, zmierzają w dobrym kierunku. Mamy powody do umiarkowanego optymizmu.”

 

Prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem, Kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku zwrócił również uwagę na konieczność prowadzenie wszechstronnej edukacji w zakresie profilaktyki zdrowia. – „Pomimo wyraźnych postępów w leczeniu, musimy przenieść ciężar działań w kierunku profilaktyki zdrowia. Medycyna naprawcza odnosi coraz większe sukcesy, jednak są one osiągane kosztem rosnących nakładów finansowych. Aby przygotować się na wyzwania przyszłości, niezbędna jest edukacja. Polityka senioralna powinna zaczynać się już w momencie przyjścia człowieka na świat. W wieku 67 lat jest już za późno na profilaktykę.”

 

Na konieczność prowadzenia działań edukacyjnych oraz profilaktycznych uwagę zwracał również
prof. Marian Zembala, Minister Zdrowia - „Opiekę senioralną trzeba zacząć od kołyski - my już zaczęliśmy”.

 

Zdaniem prof. dr hab. n. med. Janiny Stępińskiej, Kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytutu ważne jest również objęcie systemem opieki senioralnej dodatkowych usług medycznych – „Wyspecjalizowane usługi medyczne są w Polsce dobrze rozwinięte. Inwestycji wymaga jednak system usług dodatkowych, takich jak opieka psychologiczna czy wsparcie rehabilitacyjne, umożliwiających szybszą rekonwalescencję pacjentów w podeszłym wieku, a tym samym ich większą samodzielność.”

 

W ocenie dr n. med.  Jarosława Pinkasa z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zmiany systemowe nie będą możliwe bez odpowiedniego wsparcia finansowego. – „Nakłady na opiekę zdrowotną powinny być konsekwentnie zwiększane. Pod tym względem Polska odstaje od średniej europejskiej, jednak można dostrzec pozytywne zmiany. Ponadto system finansowania powinien być reaktywny, to znaczy podążać za potrzebami pacjentów, zarówno w zakresie dostępu do usług medycznych, edukacji lekarzy, jak i profilaktyki zdrowia”.

 

 

Instytucje wspierające Międzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia

Fundacja Na Rzecz Zdrowego Starzenia Się ul.Woronicza 31 lok. 254, 02-640 Warszawa
tel.: +48 22 327 61 39 fax: +48 22 327 61 30 e-mail: biuro@zdrowestarzenie.org
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych