Jak możesz pomóc
Newsletter zapisz się
what a humorous this YouTube record is I'm still laughing, babyliss pro perfect curl therefore where can i do it amuse assistance. Woolrich Outlet as I wish for apt learn more and more regarding all recipes of cooking. babyliss perfect curl since I don desire apt fail to take this series. Isabel Marant Its fastidious funny YouTube movie I all go apt expenditure a fast visit YouTube network site among favor of humorous videos, Isabel Marant Sneakers Today YouTube movie tutorials quality namely more improved and enhanced, Hollister outlet whatsoever I think YouTube is the finest. chanel espadrilles its my good luck apt work to discern this website and finding these awesome YouTube movie tutorials. Cheap Supra ShoesI retard your fashionable material regularly. Your humoristic manner namely humorous keep doing what you're doing!

Aktualności

28
2015.09
DATA

II dzień Międzynarodowego Kongresu Zdrowego Starzenia: Sesja III i IV


 Zdrowi – Aktywni – Konstruktywni

Powrót osób przewlekle chorych na rynek pracy

 

 

W Polsce żyje 13,6 mln osób biernych zawodowo w wieku 15 lat i więcej. Aż 44% tej grupy
(5,9 mln) jest w wieku produkcyjnym i potencjalnie mogłoby zasilić rynek pracy. Co czwarta z nich jest bierna zawodowo z powodu choroby lub niepełnosprawności. Osoby te nie musiałyby opuszczać rynku pracy, jeśli podjęłoby skuteczne działania profilaktyczne. Utrzymanie jak najdłuższej aktywności zawodowej osób w podeszłym wieku oraz umożliwienie powrotu na rynek pracy osobom chorym to temat, któremu został poświęcony raport pt. „Konstruktywni. Zdrowi – Aktywni – Konstruktywni”.

 

Postępujące zmiany demograficzne bardzo niekorzystnie wpływają na wiele aspektów gospodarki. Z jednej strony istotnie wydłużyło się przeciętne trwanie życia, z drugiej strony współczynnik dzietności obniżył się do poziomu, który nie umożliwia zastępowalności pokoleń. Narasta także problem chorób przewlekłych, które stają się coraz większym wyzwaniem zarówno dla systemu opieki zdrowotnej, jak i gospodarki naszego kraju.

 

- Prognozy GUS wskazują, że w 2050 r. średnia wieku w naszym kraju będzie należała do jednej z najwyższych w Europie. Komisja Europejska przewiduje, że efektywny współczynnik obciążenia demograficznego dla Polski do 2060 r. zwiększy się ponad trzykrotnie. Na jedną osobę pracującą będzie przypadał jeden emeryt. Bez podjęcia działań prewencyjnych i stosowanych reform dojdzie do kryzysu systemu zabezpieczeń społecznych i zahamowania wzrostu gospodarczego – mówił Bolesław Samoliński, Przewodniczący Rady Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.

 

W takiej sytuacji szczególnie ważne staje się utrzymanie w zdrowiu i aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym. Tymczasem w 2013 r. w Polsce odnotowano 29,2 mln dni absencji chorobowej w Polsce spowodowanych schorzeniami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej. Stanowiło to 13,7% łącznej liczby dni nieobecności w pracy z powodu choroby. Była to czwarta najczęstsza przyczyna absencji po ciąży, urazach oraz chorobach układu oddechowego.

 

Koszty dni opuszczonych w pracy ponoszą bezpośrednio zarówno pracodawcy, jak i system ubezpieczeń społecznych. W roku 2012 wydatki poniesione z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), budżetu państwa oraz ze środków własnych pracodawców na świadczenia związane z niezdolnością do pracy wyniosły łącznie blisko 30,5 mld zł.

 

Zaburzenia i schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego (MSD) oraz choroby autoimmunologicznie (IMIDs) to bardzo szeroka kategoria dotykająca osoby w każdym wieku. Wliczamy tu zarówno choroby, które w ciągu paru lat powodują daleko posuniętą niepełnosprawność (np. reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów), jak i takie, które pogarszają jakość życia i uniemożliwiają normalne funkcjonowanie (np. choroba Leśniowskiego-Crohna). W przypadku osób dorosłych choroby te obniżają efektywność w pracy, a w zaawansowanej postaci prowadzą do opuszczenia rynku pracy. Jednakże wczesna diagnoza oraz odpowiednie leczenie i rehabilitacja mogą istotnie zmniejszyć następstwa zdrowotne oraz opóźnić moment niepełnosprawności.     

 

Wyniki raportu „Konstruktywni. Zdrowi – Aktywni – Konstruktywni” zostały przedstawione podczas Międzynarodowego Kongresu Zdrowego Starzenia. W trakcie dyskusji jej uczestnicy zwracali szczególną uwagę na konieczność wprowadzenia systemowych rozwiązań, których wdrożenie może pomóc w rozwiązaniu problemu zbyt wczesnego opuszczania rynku pracy. - Kwestia o której dyskutujemy ma charakter interdyscyplinarny. Bez przełamania silosowości, objawiającej się patrzeniu wyłącznie z własnej perspektywy, nie jesteśmy w stanie rozwiązać tego problemu. Sama dobra wola jednego ministerstwa nie wystarczymówił Filip Raciborski z Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

 

Raport dostępny jest do pobrania pod adresem:

http://zdrowestarzenie.org/raport--konstruktywni--zdrowie--aktywnosc-i-zdolnosc-do-pracy-.html

 

Sesję "Zdrowi-Aktywni Konstruktywni: powrót do zdrowia = powrót do pracy?" obejrzeć można pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=JWxHkaj_gAc

 

 

Instytucje wspierające Międzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia

Fundacja Na Rzecz Zdrowego Starzenia Się ul.Woronicza 31 lok. 254, 02-640 Warszawa
tel.: +48 22 327 61 39 fax: +48 22 327 61 30 e-mail: biuro@zdrowestarzenie.org
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych